Ekonomické stavby reprezentuje více typů rodinných domů – nízkoenergetické stavby, pasivní stavby, nulové stavby, stavby s energetickým přebytkem. U nás se zatím nejvíce soustřeďují stavby nízkoenergetických domů, jež jsou z hlediska úspornosti první v pořadí, hned po běžných novostavbách.
                                                                                                

Typy budov – kategorie

Měrná potřeba energie na vytápění

Starší stavby

 180 - 250 kWh / m2

Novostavby

80 - 140 kWh / m2

Nízkoenergetický dům

< 50 kWh / m2

Pasivní dům

< 15 kWh / m2

 

Dodržení parametrů ekonomické stavby a postavit tak rodinný dům není vůbec jednoduché. Důraz se klade především při plánování a dohledu nad dodržováním předpisů při samotné výstavbě.

Nejčastějším řešením ekonomické stavby, na které lákají developerské firmy potencionální zákazníky, jsou takové stavby, jejichž parametry se blížící hodnotám nízkoenergetických domů – cca okolo 50 kWh / m2.

Developerské firmy se snaží co nejvíce snížit cenovou nabídku ekonomických domů, aby zpřístupnili nové domy více zájemcům a měli tak navrch před svojí konkurencí. V tomto prostředí se automaticky nabízejí různá řešení výstavby, různá řešení otopného systému i samotné konstrukce domu. Ne každé však můžeme stejným způsobem aplikovat se stejně dobrými výsledky. Při realizaci ekonomické stavby se bere v potaz také situování domu do okolní krajiny, které je rozhodující při volbě samotné konstrukce stavby.  Nemalou měrou hraje roli rozvržení místností, přičemž obytné pokoje by měli být směrování k jihu, aby byly částečně vytápěny sluneční energií, dopadající skrz prosklená okna.

Bydlení v nízkoenergetickém domě přitom nemusí být dražší než v běžné novostavbě. Je však rozhodně náročnější ve fázi projektu a plánování, aby se dodržely stanovené parametry závazné pro dodavatele stavby. Vzhledem k nutnosti posoudit a vzájemně skloubit různé odborné aspekty stavby, je proto spíše záležitostí projekčního týmu než individuálního projektanta. Většina stavebních firem se specializujících na výstavbu těchto domů a má s projektováním své zkušenosti a investorovi vyprojektovat kvalitní návrh. Samozřejmě co je možné a co ne, záleží na domluvě obou stran, jak na straně dodavatele stavby a investora.

Projďete se po novém rodinném domě prostřednictvím video záznamu, který jsme pro vás připravili.

Zajímavé odkazy

Diskuze o ekonomických stavbách a výstavbě úsporných domů:

Vlastním pozemek v Bělotíně, ale nevím, zda je možné nechat si něm zrealizovat stavbu domku od vaší firmy? Děkuji za odpověď.

Re: Není problém realizovat stavbu na pozemku ve Vašem vlastnictví.

Jsem majitelem pozemku, který je uveden v katastru nemovitostí jako zahrada s možností zástavby, pozemek má výměru cca 1500m2. Pozemek je opatřen kanalizací, ale chybí zde přípojka vody a elektřiny, kterou je možno zrealizovat. Pozemek bude zásobován vodou z vlastního zdroje, tj. ze studny. V případě, že bych se rozhodl ponechat stavbu čistě v kompetenci Vaší firmy, bude třeba zajistit přípojku elektřiny a vody před její realizací a nebo je možné v rámci jednoho stavebního řízení vyřešit i tento problém?

Re: Zajistíme představební přípravy Vašeho pozemku, tj. elektrickou přípojku i stavbu studny, je ovšem třeba počítat s delším intervalem přípravných prací. V tomto případě je nutné zajistit územní a vodoprávní řízení.

Máme zájem o stavbu domu od vaší firmy, v jak dlouhém časovém intervalu jste schopni zrealizovat hrubou uzavřenou stavbu? Byla by možnost nechat si od Vás ještě před zimou udělat vnitřní omítky? Máme v úmyslu nechat dům přez zimu vymrznout a dále již na stavbě pokračovat sami.

Re: Výstavbu hrubé uzavřené stavby jsme schopni zrealizovat přibližně za 3 až 4 měsíce, s ohledem na náročnost a rozměr domu. Zhotovit vnitřní omítky pro nás není problém, je ovšem potřeba dohlédnout na správné sladění vnitřních instalací se samotnou realizací. Omítky se dělají až po vnitřních instalacích. Před zimou je samozřejmě možné omítky realizovat, nicméně je důležité, aby se venkovní teplota udržela nad 5°C.

Zajímalo by mě, jaká je reálná možnost postavit rodinný dům na pozemku, jenž se nachází v zahrádkářské kolonii. Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako orná půda a v souladu s územním rozhodnutím v této oblasti je možno postavit zde pouze rekreační objekt se zastavěnou plochou pouhých 25m2. Územní rozhodnutí je z roku 2003. Doslechla jsem se o změně tohoto stavebního zákona. Na pozemku je vlastní studna a elektrická přípojka, chybí zde zavedení kanalizace.

Re: V územním plánu je uvedená zastavěná plocha v konečném rozhodnutí, a tak její výměru nelze změnit, dokud zákon nerozhodne jinak. Možností je zrealizovat stavbu na dané výměře zastavěné plochy a umístit některé místnosti v jednom nebo ve více patrech. Ovšem pouze v případě, není-li rozhodnutí o územním plánu stanoveno jinak (např. nepodsklepená jednopodlažní). V tomto případě je možné postavit na tomto pozemku rekreační dům, popřípadě dům pro trvalé bydlení s nynější sazbou 20% DPH (v případě rekreačního objektu nelze využít snížení daně s přidané hodnoty).  Pro rozhodnutí ke stavbě je nutné zvýšit hodnotu přípojky, pro účely trvalého bydlení. Dále je zapotřebí doložit rozbor vody a zprávu o její zdravotní nezávadnosti, tedy potvrzení, že je voda pitná. Je také nutné provést tzv. čerpací zkoušku, jinými slovy ověřit zda bude  množství vody dostačující pro potřeby bydlení. Otázku řešení odtoku odpadních vod by bylo zapotřebí řešit jejich jímáním do septiku a následným odvozem. Dále je nutné vyřešit vytápění objektu, jednodušeji řečeno jeho energetické zdroje. Další nutnou položku, se kterou je třeba kalkulovat je příjezdová cesta k pozemku a to pro potřeby svozu odpadků, jímky a pro případ, kdy bude k pozemku nutný příjezd pohotovostních vozidel, respektive sanitního nebo hasičského vozu. Je zde reálná možnost, podat žádost o udělení výjimky na zastavěnou plochu. Nicméně i tak je rozhodnutí v kompetenci obecního úřadu a fakt, zda s touto výjimkou bude obec souhlasit. V současné době platí nový zákon, který je na umisťování staveb velmi přísný, odstupové vzdálenosti od sousedních staveb pro rekreační objekty jsou v tomto případě  nejméně 10 m, s čímž je třeba počítat.

Je možné uskutečnit stavbu domu od Vaší společnosti na pozemku, který není v mém přímém osobním vlastnictví, ale patří mému otci? Nebo je nutné nechat přepsat pozemek ne mou osobu, jako na vlastníka?

Re: Ano takováhle stavba je proveditelná, je ovšem nutné počítat s o něco delší legislativní náročností.